preloder
ALBIT - PRVNÍ ANTIDOT (ANTISTRESOR) BIOLOGICKÉHO PŮVODU V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
O PRODUKTU

ÚČINNOST PŘÍPRAVKU ALBIT
 • Účinnost přípravku je potvrzena ve více než 500 polních pokusech na 60 zemědělských kulturách (obiloviny, slunečnice, hrách, sója, cukrová řepa, brambory, řepka, len, vinná réva, jabloně, zelenina a dalších)
 • Stabilní účinnost Albitu je v průměru 1,96 x vyšší, než u ostatních biopreparátů a o 26% vyšší než u chemických fungicidů, což umožňuje získat vysoký účinek z roku na rok při různém počasí a v různých půdně-agronomických podmínkách

PŘÍPRAVEK ALBIT ZVYŠUJE
 • Zvyšuje celkový výnos v průměru o 5–15 %. Zajišťuje zvýšení výnosu obilovin o 290-1070 kg/ha, cukrové řepy o 4810 kg/ha, slunečnice 340 kg/ha, brambor 3430 kg/ha, sóji 320 kg/ha
 • Zvyšuje odolnost rostlin vůči suchu o 10–60 %
 • Zvyšuje kvalitu úrody

ÚSPĚŠNĚ APLIKUJÍ PŘÍPRAVEK
 • Přípravek úspěšně aplikují velká družstva na obiloviny, řepku, kukuřici, brambory, cukrovou řepu, trávy, zeleninu, vinnou révu, chmel a ovocné stromy a keře

NÍZKÁ CENA PŘÍPRAVKU
 • Nízká cena (náklady na jedno ošetření 1 ha většiny kultur jsou menší než 200,- Kč)
 • Každý litr Albitu poskytuje získání zvýšení úrody v průměru o 600 kg ozimé pšenice, 400 kg jarního ječmene, 800 kg brambor a 400 kg slunečnice.
 • Neškodí lidem, zvířatům ani rostlinám (IV. třída nebezpečnosti)

ODSTRAŇUJE A OCHRAŇUJE
 • Poskytuje rostlinám a plodinám celkové zlepšení imunity.
 • Chrání je před fytopatogeny a dalšími škodlivými organismy.
 • Ochraňuje rostliny od širokého spektra základních chorob.

GEOGRAFIE PŘÍPRAVKU
 • Úspěšně se vyplácí zemědělcům Evropské Unie (Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko, Finsko, Švédsko, Česká Republika) a Švýcarska. Dále pak v zemích jako Rusko, Bělorusko, Kanada, Čína, Moldavsko, Nigérie, Turecko, Uzbekistán, Ukrajina
ZVYŠUJE ODOLNOST ROSTLIN VŮČI SUCHU O 10–60 %
KALKULACE SPOTŘEBY PŘÍPRAVKU ALBIT
Počet hektarůDruh rostlinyPočet aplikacePoužití přípravku (l)
Celková spotřeba přípravku Albit:, - l
Potřebujete na to:, - balení (1l)

ZVYŠUJE ODOLNOST ROSTLIN VŮČI SUCHU O 10–60 %
JAK TO FUNGUJE

AKTIVNÍ SLOŽKA ALBITU - přírodní biopolymer kyselina poly-beta-hydroxymáselná z půdní bakterie Bacillus megaterium a Pseudomonas aureofaciens. V přirozených podmínkách tyto bakterie žiji na kořenech rostlin, stimuluji jejich růst, chráni před nemocemi a nepříznivými podmínkami prostředí.

Rostliny ošetřené Albitem získávají zvýšenou odolnost vůči stresu pesticidů, sucha, extrémních teplot, mrazu, chemického znečištěni, zasolování a dalších stresů. Ukazatelem stresové odolnosti rostlin ošetřených Albitem je vysoký obsah chlorofylu.

ALBIT je výborným antistresovým doplňkem k běžným pesticidům, s nimiž je ještě účinnější. Rostlinám pomáhá rychleji překonat stres z chemických stresorů a zlepší jejich již zmíněnou odolnost.

Přípravek Albit u rostlin vyvolává šíření přirozeného signálního metabolitu – kyseliny salicylové, tím se imunizují i ty orgány rostliny, které Albitem nebyly ošetřeny.Kromě toho vyvolává kyselina salicylová také i dřívější zakládání výhonků a generativních orgánů rostlin, to znamená, že stimuluje jejich rozvoj

ZDE OVĚŘENÁ DATA ČISTÉHO ZISKU, DOSAHOVANÉHO PŘÍPRAVKEM ALBIT:

Na rozdíl od jiných antidotů úspěšně překonává stres vyvolaný širokým spektrem herbicidů (selektivní, graminicidy, sulfonylmočoviny, betanal). Zvyšuje odolnost rostlin proti suchu o 10-60%.

DÍKY ANTISTRESOVÉMU VLIVU ZVYŠUJE VÝNOS:

 • obilovin 600 kg/ha
 • cukrové řepy o 5000 kg/ha
 • slunečnice o 400 kg/ha
 • brambor o 4000 kg/ha
 • sóji o 350 kg/ha
 • kukuřice na zrno o 400 kg/ha
 • řepky o 400 kg/ha (průměr dlouhodobých údajů)
 • Zvýšený výnos je v průměru 2,25 krát vyšší než u jiných růstových regulátorů a biologických produktů.
 • Zlepšuje kvalitu plodin (snížení mykotoxinů v plodinách, zvýšeni lepku v pšenici, lepší biochemické indexy ovoce a hroznů).
 • Chrání rostliny od celé řady nemocí (kořenové hniloby, skvrnitosti listů, bakteriální choroby). Nevyvolává závislost rostlinných patogenů. Ozdravuje mikroflóru půdy a zvyšuje tok živin.
 • Dostupná cena.
 • Prakticky netoxický (4. třída nebezpečnosti), použitelný v ekologickém zemědělství.
 • V České Republice se Albit používá už 10 let. V roce 2020 plocha orné půdy, která je ošetřena Albitem, dosáhla 400 000 hektarů. Albit pomáhá zvyšovat výnos ve vice než 600 zemědělských podnicích u všech zemědělských plodin.

Reference a výsledky laboratorních ověření jsme schopni předložit.

PROČ JE ALBIT ÚSPĚŠNÝ

Na rozdíl od jiných antidotů úspěšně překonává stres vyvolány širokým spektrem herbicidů (selektivní, graminicidy, sulfonylmočoviny, betanal). Zvyšuje odolnost rostlin proti suchu o 10-60%

Albit neškodí lidem, rostlinám ani zvířatům. Je vhodným doplňkem pro moderní ekologické zemědělství. Umožní rostlinám lepší využití minerálních látek z půdy a tím sníží spotřebu hnojiv a zajistí stabilní zvýšení úrody.

Chrání rostliny a stimuluje jejich vlastní obranné reakce. Zvyšuje přirozenou imunitu a je vhodnou prevencí před vznikem chorob. Proto ho neváhejte aplikovat na rostliny ještě před projevem prvních příznaků nemocí. Svojí účinností se s přehledem vyrovná i mnohonásobně dražším produktům.

Přestože je Albit extrahován z látek půdních bakterií žijících v symbióze s kořenovým systémem rostlin, které v přirozeném prostředí zajišťují ochranou funkci před nepříznivými vlivy okolí, neobsahuje živé mikroorganismy, proto je vysoce stabilní a trvanlivý.

ALBIT OCHRAŇUJE ROSTLINY OD ŠIROKÉHO SPEKTRA ZÁKLADNÍCH CHOROB
SLUŽBY

PŘÍMÁ DISTRIBUCE
KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI

ZAKLÁDÁNÍ POKUSŮ V RÁMCI EU A TÍM KONTROLA ÚČINNOSTI PREPARÁTU

GARANCE NÁKUPU
ORIGINÁLNÍHO VÝROBKU

BUDEME VÁM SDÍLET
TREDY A NOVINKY

MALÉ A VELKE BALENÍ
ALBITU - 1L A 6 ML

ZLEPŠUJE KVALITU PLODIN - DOSTUPNÁ CENA - EKO VÝROBEK
O NÁS

ALBIT je úspěšně používán zemědělci od Německa a Švýcarska po Rusko a Činu, od Finska a Kirovské oblasti do Krasnodarského kraje a Austrálie (50 regionů Ruska a 25 zahraničních zemi). Slouží zemědělcům již více než 30 let.

Zemědělcům nabízíme využití přírodního stimulátoru růstu, který stabilně přináší vyšší výnosy o 12 – 23% a má velmi pozitivní vliv na kvalitu úrody všech významných zemědělských plodin. V praxi již bylo prokázáno, že Albit je účinný antistresor. Přípravek Albit mimo jiné zabraňuje napadení obilovin kořenovými hnilobami.

V České Republice se ALBIT testoval v ČZU, Mendelové univerzitě a skoro ve všech certifikovaných vědecko-zkušebních stanicích a samozřejmě i v praxi v zemědělských podnicích. Čistý nikdy zisk (po odečtu nákladů na Albit) neklesl pod hranici 1000 Kč na hektar u jakékoliv zemědělské plodiny.

S Albitem se již není třeba obávat chemických pesticidů, což jsou celkem toxické látky, které mají v mnoha případech na zemědělské plodiny stresující vliv. Přípravek Albit totiž plodiny před vedlejšími účinky pesticidů chrání. Díky tomu, že Albit neobsahuje živé mikroorganismy a látky izolované z bakterií, je s chemickými pesticidy kompatibilní, čímž nesnižuje jejich pozitivní účinky, ale odbourává pouze ty negativní.

ČISTÝ ZISK NIKDY (PO ODEČTU NÁKLADŮ NA ALBIT) NEKLESL POD HRANICI 1000 KČ NA HEKTAR U JAKÉKOLIV ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY
KONTAKTY